Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v júni tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Bohoslužby s Večerou Pánovou 
- prvá nedeľa v mesiaci 2.6. o 10:00 hod.

Nedeľné modlitebné stretnutia 
- v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 2.6. a 16.6.)

Integrované bohoslužby v Betánii Senec, Štefánikova 74
-  v nedeľu 2.6. o 18:00 hod.

Biblické stredy - čo sa nezmestilo do nedeľných kázní
- v stredu 12.6. a 26.6. o 18:00 hod.

Herňa pre najmenších
- v júni NEBUDE

Predškolská besiedka (3 - 6 rokov)
- v nedeľu o 10.00 hod. (okrem 2.6.)

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ)
- v nedeľu o 10.00 hod. (okrem 2.6. a 16.6.)

Dorast (5. - 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ)
- v piatok o 17:00 hod.

Stretnutie mladých (15+)
- podľa dohody. Informujte sa u Petra Kučeru - 0944  046 306

Domáce biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov)
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Biblická hodina pre ženy
- v utorok 11.6. o 18:00 hod.

Stretnutie seniorov
- vo štvrtok 20.6. o 10:00 hod.

 

Podľa dátumu stretnutia

2.6. nedeľa

10:00

Bohoslužby s Večerou Pánovou

 

18:00

Senecká kaplnka – Integrované bohoslužby

 

 

 

7.6. – 9.6.

 

Noc kostolov a 100 rokov cirkvi bratskej v Bratislave

9.6. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

 

 

 

10.6. pondelok

17:30

Stretnutie staršovstva zboru

11.6. utorok

18:00

Biblická hodina pre ženy

12.6. streda

18:00

Rozhovory nad Bibliou

14.6. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

16.6. nedeľa

10:30

Bohoslužby v Narnii

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

 

20.6. štvrtok

10:00

Stretnutie seniorov

21.6. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

23.6. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

 

 

 

26.6. streda

18:00

Rozhovory nad Bibliou

28.6. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

30.6. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

STRETNUTIE SENIOROV

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

v júni

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa