Menu

Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v septembri tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Nedeľné modlitebné stretnutia - v nedeľu o 9:00 hod. (iba 10.9. a 17.9.)

Modlitby za voľby - mimoriadne modlitebné stretnutie v stredu 27.9. o 18:00 hod.

Predškolská besiedka (3 - 6 rokov) - začína 17.9. o 10.00 hod.

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ) - v nedeľu o 10:00 hod. (iba 10.9. a 17.9.)

Dorast (5. - 8. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ) - začína v piatok 22.9. o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže (15+) - zatiaľ nie je (budeme aktualizovať)

Biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov) - víkendovka 22. - 24.9.
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Biblická hodina pre ženy - v utorok 12.9. o 18:00 hod.

Stretnutie seniorov - v stredu 20.9. o 10:00 hod.

Integrované bohoslužby v Betánii Senec, Štefánikova 74 - v nedeľu 24.9. o 18:00 hod.

Podľa dátumu stretnutia

3.9. nedeľa 10:00 Bohoslužby s Večerou Pánovou
10.9. nedeľa 9:00 Modlitebné stretnutie
  10:00 Bohoslužby
  10:00 Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti
12.9. utorok 18:00 Biblická hodina pre ženy
17.9. nedeľa 9:00 Modlitebné stretnutie
  10:00 Bohoslužby
  10:00 Stretnutie predškolákov (3 - 6 rokov)
  10:00 Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti
20.9. streda 10:00 Stretnutie seniorov
22.9. piatok 17:00 Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)
22. – 24.9.   Víkendovka biblických skupín N+1
24.9. nedeľa 10:00 Bohoslužby v Narnii, Beňadická 38
  18:00 Integrované bohoslužby v Senci
27.9. streda 18:00 Modlitby za voľby
29.9. – 1.10.   Víkendovka dorastu
 1.10. nedeľa
10:00 Bohoslužby s Večerou Pánovou
  10:00 Stretnutie predškolákov (3 - 6 rokov)

 

 

 

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY v Narnii

 

 

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

september 2023

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

september 2023

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa