Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v máji tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Integrované bohoslužby v Betánii Senec v nedeľu 7.5. o 18:00 hod. v Senci, Štefánikova 74

Biblická hodina pre ženy v utorok 9.5. o 18:00 hod.

Nedeľné modlitebné stretnutia v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 7.5.)

Predškolská besiedka v nedeľu o 10:00 hod. (okrem 7.5.)

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ) v nedeľu o 10:00 hod. (okrem 7.5.)

Dorast  (5. - 8. ročník ZŠ) v piatok o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže (15+) v stredu o 16:30

Biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov) - mimo Cukrovej
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Stretnutie seniorov - v stredu 31.5. o 10:00

Podľa dátumu stretnutia

3.5. streda

16.30

Mládež (15+) NEBUDE

5.5. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

7.5. nedeľa

10:00

Bohoslužby s Večerou Pánovou

 

18:00

Integrované bohoslužby v Betánii Senec

9.5. utorok

18:00

Biblická hodina pre ženy

10.5. streda

16.30

Mládež (15+)

12.5. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

14.5. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov - besiedka

 

10:00

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

15.5. pondelok

18:30

Spievanie

17.5. streda

16.30

Mládež (15+)

19.5. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

20.5. sobota

9:00 – 16:00

Konferencia diakonickej služby

21.5. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov - besiedka

 

10:00

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

22.5. pondelok

18:30

Spievanie

24.5. streda

16.30

Mládež (15+)

26.5. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

27.5. sobota

17:00

Koncert Kvapôčiek a Mráčikov

28.5. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov - besiedka

 

10:00

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

29.5. pondelok

18:30

Spievanie

31.5. streda

10:00

Stretnutie seniorov

 

16:30

Mládež (15+)

 

 

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

v nedeľu o 10:00 hod.

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

máj 2023

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa