Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v marci tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Bohoslužby s Večerou Pánovou 
- prvá nedeľa v mesiaci 3.3. o 10:00 hod.

Nedeľné modlitebné stretnutia 
- v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 3.3.)

Integrované bohoslužby v Betánii Senec, Štefánikova 74
-  v nedeľu 3.3. o 18:00 hod.

Modlitebné stretnutia v stredy
- 13.3. o 18:00 hod. Modlitby za konflikt v Gaze
- 27.3. o 18:00 hod. Modlitby za Slovensko

Herňa pre najmenších
- streda od 9:00 do 12:00 hod. (okrem 27.3.)

Predškolská besiedka (3 - 6 rokov)
- v nedeľu o 10.00 hod. (okrem 3.3.)

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ)
- v nedeľu o 10.00 hod. (okrem 3.3. a 31.3.)

Dorast (5. - 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ)
- v piatok o 17:00 hod. (okrem 29.3.)

Stretnutie mladých (15+)
- podľa dohody. Informujte sa u Petra Kučeru - 0944  046 306

Biblická hodina pre ženy
- v utorok 12.3. o 18:00 hod.

Stretnutie seniorov
- vo štvrtok 14.3. o 10:00 hod.

Domáce biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov)
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Bohoslužby a stretnutia počas Veľkonočných sviatkov:
Veľký piatok 29.3.
17:00 Bohoslužby
19:00 Výstup na kopec s motívom nesenia kríža (miesto upresníme)

Biela sobota 30.3.
19:00 Večerný veľkonočný chválospev

Veľkonočná nedeľa 31.3.
10:00 Bohoslužby s Večerou Pánovou

Veľkonočný pondelok 1.4.
10:00 Zborový piknik (miesto upresníme)

Podľa dátumu stretnutia

1.3. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

3.3. nedeľa

10:00

Bohoslužby s Večerou Pánovou

 

18:00

Senecká kaplnka – Integrované bohoslužby

6.3. streda

9:00 – 12:00

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

8.3. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

10.3. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

12.3. utorok

18:00

Biblická hodina pre ženy

13.3. streda

9:00 – 12:00

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

 

18:00

Modlitby za konflikt v Gaze

14.3. štvrtok

10:00

Stretnutie seniorov

 

18:00

Stretnutie staršovstva

15.3. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

17.3. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

20.3. streda

9:00 – 12:00

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

22.3. piatok

17:00

Dorast (5. – 9. roč. ZŠ + 1.roč. SŠ)

24.3. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

 

Stretnutie predškolákov

 

 

Stretnutie školákov – nedeľné bohoslužby pre deti

 

po bohoslužbách

Zborový obed

27.3. streda

18:00

Modlitby za Ukrajinu

29.3. piatok

17:00

Veľký piatok - Bohoslužby

 

19:00

Výstup na kopec (miesto upresníme)

30.3. sobota

19:00

Biela sobota – Večený veľkonočný chválospev

31.3. nedeľa

10:00

Veľkonočná nedeľa - Bohoslužby s Večerou Pánovou

1.4. pondelok

10:00

Veľkonočný pondelok – Zborový piknik (miesto upresníme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

MODLITEBNÉ STREDY

v pôstnom období

Čítať ďalej...

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

 v pôstnom období

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

marec 2024

Čítať ďalej...

Klub Slniečko - herňa pre najmenších

každú stredu od 9:00 do 12:00 hod.

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa