Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú vo februári tieto stretnutia (stretnutia sú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak):

Integrované bohoslužby v Betánii Senec
- v nedeľu 5.2. o 18:00 hod. v Senci, Štefánikova 74

Biblická hodina pre ženy
-
v utorok 7.2. o 18:00 hod.

Nedeľné modlitebné stretnutia v nedeľu o 9:00 hod. (okrem 5.2.)

Predškolská besiedka v nedeľu o 10:00 hod.
- len 12.2. a 26.2.

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. ročník ZŠ) v nedeľu o 10:00 hod.
- 12.2. a 26.2.

Dorast  (5. - 8. ročník ZŠ) v piatok o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže (15+) v stredu o 16:30

Biblické skupiny N+1 pre vysokoškolákov a mladých profesionálov (vrátane rodičov) - mimo Cukrovej
- informujte sa u Jakuba Uhlíka: uhlik.j[at]gmail.com

Podľa dátumu stretnutia

1.2. streda

16.30

Mládež (15+)

3.2. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

5.2. nedeľa

10:00

Bohoslužby s Večerou Pánovou

 

18:00

Integrované bohoslužby v Betánii Senec

7.2. utorok

18:00

Biblická hodina pre ženy

8.2. streda

16.30

Mládež (15+)

10.2. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

12.2. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov - besiedka

 

10:00

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. roč. ZŠ)

15.2. streda

16.30

Mládež (15+)

17.2. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

19.2. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

22.2. streda

16.30

Mládež (15+)

 

19:00

Bohoslužby – Popolcová streda

24.2. piatok

17:00

Dorast (5. – 8. roč. ZŠ)

26.2. nedeľa

9:00

Modlitebné stretnutie

 

10:00

Bohoslužby

 

10:00

Stretnutie predškolákov - besiedka

 

10:00

Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 4. roč. ZŠ)

 

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

každú nedeľu o 10:00 hod.

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

február 2023

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa