Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave
Cukrová 4
811 08 Bratislava
IČO: 36065145
DIČ: 2021706148

Kazateľ, správca zboru - Petr Kučera
tel.: 0944  046 306, +420 737 749 277
e-mail: petr.kucera[at]cbba.sk

Staršovstvo zboru
e-mail: starsovstvo[at]cbba.sk

Kancelária zboru - Darina Komrsková
tel.: 0915 756 270
e-mail: cbba[at]cbba.sk

Správca budovy - Benjamín Komrska
e-mail: spravca.budovy[at]cbba.sk

Diakonka zboru - Zuzana Banová
tel.: 0908 733 188

Zvuková kabína a nahrávky
e-mail: kabina[at]cbba.sk

Administrátor stránky
e-mail: admin[at]cbba.sk


Finančné príspevky na prácu zboru môžete zasielať na:

PREVÁDZKOVÝ ÚČET
:
2665040073/1100;
IBAN SK23 1100 0000 0026 6504 0073

REZERVNÝ FOND:
2956000119/1100; 
IBAN SK44 1100 0000 0029 5600 0119

Tatra banka a.s., Hurbanovo nám. 3,
811 06 Bratislava
SWIFT: TATRSKBX

Predvyplnenú sumu môžete, samozrejme, upraviť.