Diakonia

je služba ľuďom, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo nemôžu zúčastňovať bohoslužieb a spoločných stretnutí, potrebujú modlitby alebo našu pozornosť či návštevu.
Dlhodobo chorým prinášame spolu s kazateľmi okrem modlitieb a Božieho slova aj Večeru Pánovu.

Kontakt: Zuzana Banová, 0908 733 188

 

Stretnutia seniorov

s kazateľom sa uskutočňujú pravidelne každý mesiac.

Najbližšie stretnutie bude vo štvrtok 11.4.2024 o 10:00 hod. Témou bude: Prínos Jednoty bratskej do príbehu kresťanskej viery.

Zámerom Stretnutí seniorov je vytvoriť priestor na diskusiu, rozhovory, vzájomné zdieľanie sa a modlitbu.

Vítaný je každý, nielen seniori, koho daná téma zaujíma alebo má záujem stretnúť sa s inými, a môže v dopoludňajšom čase prísť.

Témy sú rôznorodé, niekedy sa zaoberáme témou na základe Biblie, inokedy naši hostia uvedú tému, ktorou žijú/žili vo svojej profesii či osobnom živote alebo nás prevedú zaujímavými krajinami, ktoré navštívili...