Diakonia

je služba ľuďom, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo nemôžu zúčastňovať bohoslužieb a spoločných stretnutí, potrebujú modlitby alebo našu pozornosť čo návštevu.
Dlhodobo chorým prinášame spolu s kazateľmi okrem modlitieb a Božieho slova aj Večeru Pánovu.

Kontakt: Zuzana Banová, 0908 733 188

 

Stretnutia seniorov

- Spravidla prvý utorok v mesiaci sa o 14.00 hod. uskutočňujú neformálne stretnutia seniorov - Rozhovory pri čaji.

- Trikrát do roka pripravujeme popoludňajšie stretnutia seniorov.

- Raz ročne organizujeme pobyt seniorov.