Diakonia

je služba ľuďom, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo nemôžu zúčastňovať bohoslužieb a spoločných stretnutí, potrebujú modlitby alebo našu pozornosť čo návštevu.
Dlhodobo chorým prinášame spolu s kazateľmi okrem modlitieb a Božieho slova aj Večeru Pánovu.

Kontakt: Zuzana Banová, 0908 733 188

 

Stretnutia seniorov

s kazateľom sa uskutočňujú spravidla raz za tri mesiace.