Mráčiky

Mráčiky sú detský spevokol. V „Mráčikoch“ dozrievajú „Kvapôčky“. Navštevujú ho deti vo veku 6 až 9 rokov, žiaci 1. až 3. ročníka ZŠ.

www.mraciky.cbba.sk

Kvapôčky

Kvapôčky sú detský spevácky zbor. Spev ponúkajú ľuďom ako svoju službu. Dbajú na to, aby to bola kvalitná služba. Kvapôčky sú medzigeneračným spoločenstvom: členovia teamu vedúcich spolu s deťmi sa učia žiť, pracovať, hrať sa a radovať sa z Božieho daru života.

www.kvapocky.cbba.sk

Stretnutia obidvoch speváckych zborov bývajú každú sobotu od 9:00 do 11:00 v kostole na Cukrovej 4.