Petr Kučera

kazateľ a správca Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4