Tradíciu jednodenných výletov do okolia Bratislavy založil František Kele. Našou snahou je nadviazať na jeho odkaz a vytvárať priestor pre budovanie a prehlbovanie vzťahu k Bohu, ľuďom a k prírode.

 

Ciele:

- organizovať jednodenné turistické vychádzky v dostupnom okolí Bratislavy

- snaha organizovať jeden výlet v každom ročnom období

- vytvárať priestor pre spojenie športového vyžitia a duchovného rastu

- spoznávať prírodné krásy a zaujímavé miesta v rámci aktívneho oddychu

- vytvárať príležitosť spoznávať ľudí v rámci zborov i mimo nich

- dopĺňať turisticko-spoločenské akcie organizované v rámci X-lógií

 

Pre koho je aktivita určená:

- nenáročné vychádzky sú vhodné pre široké spektrum záujemcov bez rozdielu veku a kondície

- výlety sú určené ako členom zborov CB, tak aj ich sympatizantom

 

Kontakt:

Branislav Lojko, e-mail: branislav.lojko(at)gmail.com