Stretnutia predškolákov

Stretnutiam pre deti predškolského veku (3 až 6 rokov) hovoríme predškolská besiedka, alebo detské bohoslužby pre predškolákov. Na stretnutiach sa deti zoznamujú s Bibliou, učia sa vnímať Pána Boha v modlitbách, piesňach a spoločných hrách. 

Stretnutia sú v kostole na Cukrovej 4, v nedeľu o 10.00 hod, počas bohoslužieb, okrem poslednej nedele v mesiaci.

Stretnutia školákov

Nedeľné bohoslužby pre deti - školská besiedka - sú určené deťom vo veku 1. až 5. ročníka základnej školy.

Pravidelné stretnutia sú v nedeľu (okrem poslednej nedele v mesiaci) o 10.00 hod. počas ranných bohoslužieb. Deti sa schádzajú priamo na 2. poschodí.