Ciele:

- prehlbovanie medziľudských a medzigeneračných vzťahov (rodiny, jednotlivci)

- príležitosť nadväzovať nové vzťahy s ľuďmi

- budovanie a prehlbovanie vzťahu k Bohu, ľuďom a k prírode

- športové rekreačné vyžitie pre uspokojenie ducha a tela

- poznávanie slovenskej prírody pod iným zorným uhlom (ticho, rovnováha, estetika)

 

Čo je obsahom akcií?

- horské a vysokohorské jedno a viac-denné pobyty zamerané na dosiahnutie zaujímavých turisticky dostupných vrcholov 

- postupné poznávanie najznámejších, najkrajších a najdostupnejších vrcholov jednotlivých horských skupín na Slovensku

- budovanie a prehlbovanie  vzťahu k Bohu, k ľuďom a k prírode cez rozhovory a praktické činy

- zemepisná vlastiveda

- dobrodružstvo, zábava

- pri viacdenných pobytoch duchovné zamyslenie a rozhovory

 

Pre koho?

- z hľadiska veku – široké spektrum

- z hľadiska výkonu – široké spektrum

- z hľadiska obecenstva – široké spektrum

- z hľadiska počtu - široké spektrum

 

Kontakt: 

Martin Ďuriška, e-mail: martin.duriska(at)zoznam.sk