na tému AKO POMÁHAŤ, ABY SME POMOHLI

sa uskutoční v sobotu 20. mája 2023 v priestoroch Cirkvi bratskej v Bratislave na Cukrovej 4.

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa venujú ľuďom, ktorí prechádzajú náročnou životnou situáciou alebo potrebujú pozornosť, ako aj tým, ktorí sa zaujímajú o chorých, seniorov. Ak sa takejto dobrovoľníckej službe v rámci zboru venujete, organizujete v zbore modlitebnú podporu či praktickú pomoc, alebo sa chcete inšpirovať, ste srdečne vítaní.

PRIHLÁSIŤ sa môžete vyplnením prihlasovacieho formulára.

PROGRAM

8:30 – 9:00       Registrácia, občerstvenie

9:00 – 9:30       Úvod do kresťanskej sociálnej práce – Slavoj Krupa

9:30 – 11:00      Ako pomáhať, aby sme pomohli – Miriam Szőkeová

11:00 – 11:30     Prestávka, káva

11:30 – 13:00     Semináre
                                            1. Ako viesť pomáhajúci rozhovor - Kristína Uhlíková

                                            2. Ako nanovo hľadať zmysel života – Miriam Szőkeová

13:00 – 14:00     Obed

14:00 – 15:30     Dvere do sveta dezorientovaných ľudí – Beata Dobová  

15:30 – 16:00     Slovo na cestu – Petr Kučera

 

LEKTORI:
Miriam Szőkeová, koordinátorka duchovnej služby Sliezskej diakonie
Beata Dobová
, riaditeľka Zariadenia pre seniorov SED v Bratislave 
Slavoj Krupa,
sociálny poradca v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci na Slovensku

 

SEMINÁRE: na vybraný seminár sa prihlásite priamo na mieste.

STRAVA: občerstvenie a obed je v rámci konferenčného poplatku.
Ak máte diétu, vyznačte to v prihlasovacom formulári.

UBYTOVANIE: v prípade potreby zabezpečíme ubytovanie v rodinách.
Ak máte o ubytovanie záujem, vyznačte to v prihlasovacom formulári.

PARKOVANIE: v sobotu je parkovanie v okolitých uličkách zdarma. Dbajte však, aby ste neparkovali na miestach vyhradených pre rezidentov alebo inak rezervovaných.

KONFERENČNÝ POPLATOK je 15 eur. (Na náklady na konferenciu môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom naviac.)

ÚHRADA: Konferenčný poplatok môžete uhradiť na účet Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave
SK23 1100 0000 0026 6504 0073, VS 20230520, do poznámky uveďte vaše meno.
Prípadne ho môžete uhradiť v hotovosti na mieste pri registrácii.

Prihlasovanie do 15. mája 2023

 

Prípravný tím: Zuzana Banová, Petr Kučera, Milena Uhlíková, Dagmar Danelová
Kontakt: Zuzana Banová, 0908 733 188