Spoločensko-športový cyklus jednodňových a viacdenných podujatí organizovaných pri CBBA.