Kázeň

Celá nahrávka

01 Úvod

 

02 Ján Komrska

 

03 Daniel Raus

 

04 Jana Nagajová

 

05 Milan Číčel

 

06 Diskusia

 

07 Pásmo poézie a hudby: Cesta na vrch Morija

V pásme poézie a hudby zaznela poézia Milana Jurču "Cesta na vrch Morija" a nasledovné skladby:

  • Martin Burlas - Uspávanka
  • Alban Berg - Sonata op.1
  • Peter Graham - Three - Page Prelude (úryvok)
  • Gyorgy Kurtág - Homage a Leoš Janáček
  • Philip Glass - Etuda č.20
  • Martin Burlas - Uspávanka