Biblická hodina pre ženy

Raz mesačne, spravidla v druhý utorok v mesiaci o 18.hodine, sa stretávame na Cukrovej 4 pri štúdiu niektorej z kníh Biblie.

Kontakt:  Drahomíra Ferenčíková, mobil 0907 048 095