Biblická hodina pre ženy

Raz mesačne, spravidla v druhý utorok v mesiaci o 18.00 hod., sa stretávame na Cukrovej 4 pri štúdiu niektorej z kníh Biblie.

Kontakt:  Drahomíra Ferenčíková, mobil 0907 048 095

 

V utorok 11.6.2019 o 18.hod sa stretneme poslednýkrát pred prázdninami. Téma stretnutia: Moc v slove i skutkoch. Podkladom pre naše premýšľanie bude text zo Skutkov 3. 

Srdečne Vás pozývame.