Daniel Pastirčák

- kazateľ, administrátor Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4; správca zboru Kaplnka

Vladimír Šimo

- pastoračný asistent v Zbore Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4