vtaciohen.jpg

Athanásiovo vyznanie

(krátené) 

Uctievame jedného Boha v Trojici
a Trojicu v jednote bez zmiešania Osôb a bez oddeľovania podstaty.
Iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.
Avšak Otec, Syn a Duch Svätý majú iba jedno Božstvo,
rovnakú slávu, spoločnú večnú vznešenosť.

Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.
Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.
A predsa nie traja Veční, ale jeden Večný,
nie traja Nestvorení, ani traja Nezmerní, ale jeden Nestvorený, jeden Nezmerný.Všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý,
a predsa nie traja Všemohúci, ale jeden Všemohúci.
Otec je Boh, Syn Boh, Duch Svätý Boh,
a predsa nie traja Bohovia, ale jeden Boh.
V tejto trojjedinosti nič nie je skôr alebo neskôr,
nič nie je väčšie alebo menšie,
ale všetky tri Osoby sú si rovnako večné a rovnako veľké.

Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, je Boh a človek.
Ako Boh splodený z podstaty Otca od večnosti,
a ako človek zrodený z podstaty matky v čase.
Dokonalý Boh, dokonalý človek,
poznávajúci z rozumovej duše a z ľudského tela.
Rovný s Otcom čo do božstva, menší ako Otec čo do ľudskosti.
A hoci je Bohom  i človekom, nie sú dvaja, ale jeden Kristus.
Nie zmenou božstva na telo, ale preto, že Boh prijal ľudskosť.
Nie zmiešaním podstaty, ale jednotou osoby.
Ako duša a telo tvoria iba jedného človeka,
tak aj Boh a človek je iba jedeným  Kristom.
On za nás trpel pre našu spásu, zostúpil k tým, čo sú v podsvetí,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil do neba, sedí po pravici Otca.
Odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych.