Cirkev bratská v Bratislave - Svadobné texty
 
 
ohen.jpg

Svadobné texty


Svadobná zmluva


Príhovor
Vážení snúbenci, stojíte tu na mieste zmluvy
S vami vaša rodina,
priatelia, spoločenstvo viery,
nad vami, okolo vás a vo vás
Ten, ktorý vás vytvoril a tvorí.

Prišli ste vykonať posvätný akt zmluvy. Stojíte na konci a na začiatku. Na konci dvoch osobných ciest a na začiatku jedinej spoločnej. Je to miesto smrti i zrodenia. Odumierate sami sebe, aby sa z vašich dvoch oddelených životov v Bohu zrodil jediný spoločný.

Idete zasadiť strom, na ktorom rastú tie
najdrahocennejšie plody – Život a Láska.

Skôr než vyrieknete svoj sľub,
pripomeňme si korene,
z ktorých strom manželstva vyrastá.

1. Manželstvo nie je iba dohoda dvoch ľudí, ale nové, Bohom tvorené bytie v jednote lásky.

2. Manželstvo vás nezaväzuje iba k vernosti vonkajšej inštitúcii, zaväzuje vás k vnútornej vernosti srdca.

3. Manželstvo nie je iba zmluvou dvoch ľudí. Je i vašou zmluvou s Bohom. Vaše Ja a Ty sa môže úplne spojiť iba v ňom, ktorý je Láska. Manželstvo môže dosiahnuť svoju plnosť, len ak bude svoj život čerpať z Božej plnosti.

4. Manželstvo je odrazom Božieho obrazu v nás. Záväzok vernosti vašej lásky bude trvalým záväzkom po všetky dni života, ako je trvalá vernosť Boha, ktorá nás podopiera z večnosti.

Skôr než vyrieknete svoj sľub, nechajte svoje vnútro stíchnuť pred Božou budúcnosťou.

Akt zmluvy
Podajte si teraz ruky na znak novej bytosti, ktorou sa z moci Božej lásky svojím manželstvom stávate.


Pohľad vnútra obráťte k Prameňu, z koho pochádza a ku ktorému sa vracia život i láska.
Nech Trojjediný Boh vaše krehké sľuby potvrdí svojou stálosťou, nech vaše spojené dlane vezme do svojej, do tej, ktorou rozdáva život celému vesmíru.

........... vyvoľuješ si tu prítomnú
........... jedinú spomedzi žien.
Dávaš jej sám seba, ako dar lásky.
Zaväzuješ sa milovať ju vždy a milovať ju celú,
nielen jej slávu, ale aj jej biedu.
Milovať ju takú, akú ju stvoril Boh.
Nie svoju predstavu,
ale skutočného človeka.
Na začiatku aj na konci cesty.
V čase narastania krídel aj v čase rozdúchavania popola.
V čase bozkov aj v čase bolestivých rozdelení.
Na ceste hore, aj na cestu dolu, až po ten posledný krok.
Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc odpovedz: Áno.


..........vyvoľuješ si tu prítomného
..........ako jediného spomedzi mužov.
Dávaš mu v dôvere samu seba,
pre všetky dni a miesta na vašej ceste.
Zaväzuješ sa milovať nielen jeho slávu ale aj jeho biedu.
Nie svoju predstavu,
ale skutočného človeka,
takého, ako ho stvoril Boh.
Na začiatku aj na konci cesty,
V rokoch pokojnej stálosti, aj v rokoch náhlych zmien,
V období radostných hostín lásky, aj počas pustých dní neporozumenia čakania a samoty.
Na ceste hore, aj na ceste dolu, až po ten posledný krok.
Ak je tvoje srdce pripravené, s dôverou v Božiu pomoc odpovedz: Áno.

Osobný manželský sľub

 
Ja, ............,
beriem si teba, ......... , za svoju manželku.
Vyvoľujem si ťa ako jedinú z celého sveta.
Sľubujem, že ťa budem milovať, vážiť si ťa a pomáhať ti,
na začiatku aj na konci cesty.
Spájam svoj život s tvojím životom
v dobrom i zlom,
v čase hojnosti aj nedostatku,
v zdraví aj chorobe, až kým nás smrť nerozdelí.
Nech mi v tom Pán Boh pomáha.


Ja, .............,
beriem si teba,.............., za svojho manžela.
Vyvoľujem si ťa ako jediného z celého sveta.
Sľubujem, že ťa budem milovať, vážiť si ťa a pomáhať ti,
na začiatku aj na konci cesty.
Spájam svoj život s tvojím životom
v dobrom i zlom,
v čase hojnosti aj nedostatku,
v zdraví aj chorobe, až kým nás smrť nerozdelí.
Nech mi v tom Pán Boh pomáha.

 

Obnova svadobnej zmluvy


Príhovor
* Vážení manželia, prišli ste potvrdiť svoju manželskú zmluvu.
Konáte to pred Bohom, ktorý je tu
nad vami, okolo vás a vo vás.

Prišli ste potvrdiť posvätný akt zmluvy. Stojíte na konci a na začiatku. Je to miesto smrti a nového zrodenia. Znova odumierate sami sebe, aby sa vo vašich dvoch oddelených životoch v Bohu obnovil ten jediný spoločný.


Na strome tejto jednoty rastú tie najdrahocennejšie
plody – Život a Láska.
Skôr než znovu potvrdíte svoj sľub,
pripomeňme si korene,
z ktorých strom manželstva rastie:

1. Manželstvo nie je iba dohoda dvoch ľudí, ale nové Bohom tvorené bytie v jednote lásky.

2. Manželstvo vás nezaväzuje iba k vernosti vonkajšej inštitúcii, zaväzuje vás k vnútornej vernosti srdca.

3. Manželstvo nie je iba zmluvou dvoch ľudí. Je i vašou zmluvou s Bohom. Vaše Ja a Ty sa môže úplne spojiť iba v ňom, ktorý je Láska. Manželstvo môže dosiahnuť svoju plnosť, len ak bude čerpať z Božej plnosti.

4. Manželstvo je odrazom Božieho obrazu v nás. Záväzok vernosti vašej lásky bude trvalým záväzkom po všetky dni života, ako je trvalá vernosť Boha, ktorá nás podopiera z večnosti.

* Skôr kým potvrdíte svoj manželský sľub, nechajte svoje vnútro stíchnuť pred Božou budúcnosťou

Akt zmluvy
Podajte si teraz ruky na znak obnovenia tej novej bytosti, ktorou ste sa z milosti Božej vo svojom manželstve stali.
Pohľad vnútra obráťte k Prameňu, z koho pochádza a ku ktorému sa vracia život i láska.
Nech Trojjediný Boh vaše krehké sľuby potvrdí svojou stálosťou, nech vaše spojené dlane vezme do svojej, do tej, ktorou rozdáva život celému vesmíru.

..............potvrdzuješ, že si si tu prítomnú
..............vyvolil ako jedinú spomedzi žien.
Dávaš jej znova celú svoju bytosť ako dar lásky.
Zaväzuješ sa milovať ju vždy a milovať ju celú, nielen jej slávu, ale aj jej biedu,
Na začiatku aj na konci cesty,
V čase narastania krídel aj v čase rozdúchavania popola,
V čase bozkov aj v čase bolestivých rozdelení.
Na ceste hore aj na cestu dolu, až po ten posledný krok.


Ak je tvoje srdce pripravené, odpovedz:
Áno, s Božou pomocou sľubujem.

............. potvrdzuješ, že si si tu prítomného
.............vyvolila ako jediného spomedzi mužov.
Dávaš sa mu znova v dôvere pre všetky dni a miesta na cestách, po ktorých vás povedie Boh.
Zaväzuješ sa milovať nielen jeho slávu, ale aj jeho biedu,
Na začiatku aj na konci cesty,
V rokoch pokojnej stálosti, aj v rokoch náhlych zmien,
V období radostných hostín lásky, aj počas pustých dní neporozumenia čakania a samoty.
Na ceste hore aj na ceste dolu, až po ten posledný krok.


Ak je tvoje srdce pripravené, odpovedz:
Áno, s Božou pomocou sľubujem.