mraky.jpg

Liturgia eucharistie

Tak ako z miliónov pšeničných zrniek,
ktoré sa podrobia procesu premeny,
povstáva jeden chlieb,
tak ako z miliónov hroznových bobúľ
sa v procese premeny rodí víno,
povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás,
aby sme sa poddali premene,
ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo,
cirkev, nevesta Baránkova,
a mocou Ducha svätého ponúka nám k tomu sám seba
pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína.
Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate,
že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom svätým na telo Kristovo,
aby ste sa zúčastnili na slávnosti večere Pánovej.
Pozývam k účasti všetkých vás,
ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí,
že kto nehodne je chlieb a pije z kalicha Pánovho,
previňuje sa proti telu a krvi Pánovej
a tak je a pije odsúdenie.
Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť
a oslavovať jeho zmŕtvychvstanie
až dovtedy, kým nepríde v sláve.
Oznamujem vám to, čo som prijal, že:
Pán Ježiš v tú noc keď bol zradený
vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol:
Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva,
to čiňte na moju pamiatku.
A podobne keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol:
Pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,
ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

Vyznanie hriechov

Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania:

Skúmaj moje srdce Bože
Osvieť ho svojim Duchom.

Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia:
Poblúdenia tela
Poblúdenia činov
Poblúdenia vzťahov
Poblúdenia citov
Poblúdenia mysle
Poblúdenia vôle
Poblúdenia predstáv

Zbav ma aj skrytých vín
Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali

Stvor mi čisté srdce ó Bože
A obnov priameho ducha v mojom vnútri
Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred tebou

Bože, moja skala a moja ochrana