Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Pondelok 27. 1.
     18.45
- Stretnutie pri speve a piesňach

Utorok 28. 1.
   
    od 9.30 do 11.00 - Stretnutie mamičiek
        o 17.30 - LEDka - stretnutie mladých

Štvrtok 30. 1.
     od 9.00 do 12.00 - Klub Slniečko pre malé deti s rodičom či starým rodičom

Piatok 31. 1.
     o 17.00 - do:RAST - pre 11 - 15-ročných

Nedeľa 2. 2. 2020
     o 9.00 - Modlitebné stretnutie
     o 10.00
- Nedeľné bohoslužby
     počas bohoslužieb - stretnutia detí - školákov a predškolákov
     o 18.00 - Integrované bohoslužby v Betánii Senec, Štefánikova 74

Stretnutia sa konajú na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak.

 

 

Aktuality

Čo nás čaká

od 26. 1. 2020:

Čítať ďalej...

Klub Slniečko

  pre malé deti

Čítať ďalej...

Nedeľné bohoslužby

Pozývame na nedeľné bohoslužby 2. 2. 2020

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa