Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Okrem nedeľných bohoslužieb budú v októbri tieto stretnutia:

Nedeľa 2.10.2022
- Integrované bohoslužby v Betánii Senec (Štefánikova 74, Senec) o 15:00 hod.

Nedeľa 9.10.2022
- Nedeľné modlitebné stretnutie o 9:00 hod.
- Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 5. ročník ZŠ) o 10:00 hod.

Utorok 11.10.2022
- Biblická hodina pre ženy o 18:00 hod.

Štvrtok 13.10.
- Stretnutie seniorov s kazateľom od 10:00 do 11:30 hod.

Nedeľa 16.10.2022
- Nedeľné modlitebné stretnutie o 9:00 hod.
- Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 5. ročník ZŠ) o 10:00 hod.

Nedeľa 23.10.2022
- Nedeľné modlitebné stretnutie o 9:00 hod.
- Nedeľné bohoslužby pre školákov (1. - 5. ročník ZŠ) o 10:00 hod.

Nedeľa 30.10.2022
- Nedeľné modlitebné stretnutie o 9:00 hod.

Aktuality

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

september 2022

Čítať ďalej...

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

október 2022

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

v októbri 2022

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa