Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Od 1. 1. 2021

Do kostola nie je možné prísť. Bohoslužby sú vysielané online, na vysielaní sa môže podieľať max. 6 ľudí.

 

Od 19. 12. 2020 vstupujú do platnosti nové opatrenia.

Aj keď je za istých podmienok možné ísť do kostola, odporúčame, aby ste bohoslužby sledovali len online.

Ďakujeme.

 

Od 16. 11. 2020

Na základe aktuálnych opatrení sa od 16. 11. 2020 môžu bohoslužby opäť konať aj naživo v kostole.

Stále je však potrebné dodržiavať tieto pravidlá:

·       Každý musí mať po celý čas rúško alebo iné prekrytie úst a nosa.

·       Pri dverách vám namiesto podania ruky poskytneme dezinfekčný prostriedok.

-    Medzi jednotlivými osobami (alebo rodinami zo spoločnej domácnosti) sa pri sedení v laviciach odporúča nechať 1 miesto voľné - tzv. šachovnicové sedenie.

-       Po bohoslužbách je potrebné dbať na udržiavanie 2m odstupov.

Ďakujeme!

10. 3. 2020
Milí priatelia, bratia a sestry, návštevníci bohoslužieb a stretnutí,

V zmysle pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva, samospráv mesta a mestských častí aj pokynov Rady CB v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby sa epidémia nešírila:

Prosíme všetkých, ktorí sú chorí, alebo majú akékoľvek príznaky choroby alebo podozrenie na chorobu, aby ostávali doma a nevystavovali seba a druhých riziku šírenia nákazy. V prípade starších ľudí nad 70 rokov prosíme ich príbuzných a blízkych, aby vhodným spôsobom špeciálne monitorovali situáciu a ich zdravotný stav a poskytli im potrebné informácie.

Prosíme všetkých, ktorí boli v poslednom čase v rizikových oblastiach, aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu, obmedzili kontakty a zostávali doma.

Počas ďalších bohoslužieb pristúpime k týmto opatreniam:

     Pri privítaní a osobných stretnutiach odporúčame obmedziť podávanie rúk či iný fyzický kontakt.

        Večera Pánova bude vysluhovaná iba použitím kalíškov a hygienickým podávaním chleba.

    Pozastavujeme podávanie občerstvenia po bohoslužbách.

    Nabádame všetkých k dôkladnému dodržiavaniu hygienických opatrení – umývanie rúk, prikrývanie nosa a úst pri kašli a kýchaní a pod.

Ďakujeme za pochopenie a pozývame Vás k modlitbám aj za túto situáciu.
Staršovstvo zboru

 

 

Aktuality

K TÉME BOHOSLUŽIEB

od januára 2021

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

január 2021

Čítať ďalej...

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

24. 1. 2021

Čítať ďalej...

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

od 1. 1. 2021

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa