Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 10. 12. 2019 o 18.00 hod. 

Pokračujeme štúdiom knihy Skutkov 8:1- 40. 

Srdečne vás pozývame.