Stretnutie žien pri štúdiu Biblie bude v utorok 8.10. 2019 o 18.00 hod. 

Pokračujeme štúdiom knihy Skutkov 5: 1 - 42. Téma stretnutia – Cirkev čakajú búrlivé dni.

Srdečne vás pozývame.