Srdečne všetkých mladých pozývame na Lan párty, plnú počítačových a stolových hier. Stretávame sa 12.10.2019 o 14,45 na Cukrovej 4.