Pravidelne v stredu o 19.00 hod. sú stretnutia biblického štúdia blahoslavenstiev z Ježišovej Reči na vrchu na tému Rásť z hĺbky, ktoré vedú Daniel Pastirčák a Vladimír Šimo. V decembri budú stretnutia iba 5. 12. a 12. 12