vtaciohen.jpg

Krédo - Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
trpel pod Pontským Pilátom,
ukrižovaný umrel a pochovaný bol;
zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych,
vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho;
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
svätú cirkev všeobecnú,
spoločenstvo svätých,
hriechov odpustenie,
tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.

 Amen.