mraky.jpg

V čo veríme

Sme kresťanským spoločenstvom protestantského typu. Zdôrazňujeme nevyhnutnosť osobného rozhodnutia pre život viery. Kresťanstvo sa podľa našej mienky nedá naučiť z katechizmu, vieru nemožno zdediť po rodičoch. K autentickému kresťanstvu vedie cesta osobného hľadania, rozhodnutia a nasledovania.

Za mierku viery spolu s ostatnými kresťanskými cirkvami považujeme Sväté písma starej a novej zmluvy. Bibliu interpretujeme v zhode s ekumenickými doktrínami starokresťanských vierovyznaní: Apoštolského vyznania, Nicejsko-Carihradského vyznania a Athanásiovho vyznania.

Pochádzame z evanjelickej a reformovanej tradície. Historicky nadväzujeme na prebudenecké hnutie, na Modrý kríž, prácu Kristíny a Márie Royovej a na dedičstvo Jednoty bratskej, odkaz Petra Chelčického a Jána Ámosa Komenského.

Vyznania