zem.jpg

O spáse

Veríme, že človek potrebuje byť zachránený.

V čom potrebuje človek záchranu? Čo je na ňom ohrozené?

Ohrozený je zmysel ľudského života.

Sme ohrození hriechom – vedomím, že náš život je márny a míňa sa cieľa. Veríme, že evanjelium otvára cestu záchrany pre každého človeka. Evanjelium cestu záchrany popisuje ako cestu milosti prijímanej vierou.

Sme uväznení v sebe. Potrebujeme byť vyslobodení z nášho stredu do slobody čistej lásky. Potrebujeme byť oslobodení od pýchy k pokore, od egoizmu k altruizmu. K nášmu stredu sme pripútaní strachom. Úzkosťou o seba. Zväzuje nás bytostná nedôvera. Nedôverujeme nikomu okrem seba. „Iba ja sám to predsa myslím so sebou dobre.“ Hriech pramení v základnej nedôvere k Bohu. Vyliečiť nás môže iba dôvera. Tu je cesta spásy. Milosťou cez vieru. Zachraňuje nás dôvera, že sme milovaní Večnou Láskou. Tu je liek, tu je prameň vnútorného oslobodenia.

Božia láska v nás dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je on, takí sme i my na tomto svete. V láske niet strachu. Dokonalá láska vyháňa strach: lebo strach býva pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme jeho, lebo on prvý miloval nás (1 Ján 4: 17 -19).
Z egocentrizmu nás vyslobodzuje dar Božej lásky. Dar Božej obete. Boh sa nám v Kristovi dáva. Prijíma nás v ňom do svojho odpustenia a dáva nám večný život ako dar. Čím viac sa odvážime tej láske uveriť, tým viac nás oslobodí k tomu, aby sme sa i my premieňali na lásku. Milujeme, lebo Boh nás miloval ako prvý. To je cesta spásy.