zem.jpg

Kde žijeme?

„V prostredí nových možností, neistoty a duchovného hľadania“
 Žijeme v Strednej Európe. V postkomunistickej zóne západnej civilizácie. Žijeme v dobe masívnych zmien, na začiatku tretieho tisícročia. Jedni čakali koniec sveta, druhí čakali zlatý vek, zatiaľ je však všetko ako pred tým. Odnikiaľ sme neodišli a nikam sme nedospeli. No to, čo včera platilo, dnes už neplatí, čo bolo jasné, sa rozostrilo. Hmota už nie je taká pevná, akou bývavala v rukách našich otcov, slová už nemajú presný význam ani v nemčine. Obklopujú nás inotaje. Nič nie je tým, čím sa na prvý pohľad javí. Absolútne poznanie je pre nás v treťom tisícročí nedostupné.

Žijeme na prahu nečakaných možností. Z neslobody sme vstúpili do slobody. Hranice sa otvorili, cenzúra zanikla, človek už nie je trestaný za to, že povedal, čo nemal, ani za to, aké knihy číta, neuväznia ho za to, že podniká, ani za to, že pri tom zbohatne. Žijeme v prostredí neistoty. Našim rodičom sa zem prepadla pod nohami. Niektorí prišli o zamestnanie, niektorí o úspory. Našim deťom sa otvorila perspektíva bohatstva a kariérneho rastu. Platia za to stresom nikdy nekončiacej súťaže. Zajtrajšok ich možno vynesie na vrchol, no možno ich potopí na dno.

Žijeme v dobe stroskotaní. Na rozbúrených vodách sa triešti jeden vzťah za druhým. Manželstvo je v ruinách, rodina sa rozpadá, láska vymiera. Vzťahy chladnú, obchod prekvitá. Darí sa bankám, burzám, a supermarketom. Život uviazol v sladkej samote spotrebného individualizmu.

Žijeme v období hlbokej krízy. Kríza však nemusí byť len ohrozením, môže byť aj šancou. Naša doba je dobou neistoty, je však i dobou hľadania. Minulé storočie dlho popieralo ducha. Človeka redukovalo na telo a myseľ na vedľajší produkt biochemických reakcií. Dnes sa vraciame k duchu. Ľudia hľadajú, kde sa dá. Police kníhkupectiev sa plnia duchovnou literatúrou; od šamanizmu cez astrológiu, zen až po kresťanskú mystiku.

Sme deti doby, neistí a hľadajúci. V evanjeliu sme našli pevný bod zjednocujúci naše bytie. Stále sme však na ceste. Deň za dňom čelíme novým otázkam, novým výzvam. Máme viac otázok ako odpovedí. Tvoríme spoločenstvo na ceste. Spoločenstvo otvorenosti, kritického myslenia, odvážnych otázok.