vtaciohen.jpg

Čo hlásame?

„Súčasnému človeku zrozumiteľné vyjadrenie biblického zjavenia Trojjediného Boha“

Chceme komunikovať to, čo je pre nás najvzácnejšie - Evanjelium. Vieme, že náš hlas sa môže stať nezrozumiteľným. Duchovný obsah ľahko onemie v kresťanských frázach. Koľkokrát v histórii sme v tom zlyhali. Raz sme unikali zo sveta, inokedy sme sa rozplývali v pohodlnej vlažnosti, neschopní pravdivo a zrozumiteľne komunikovať evanjelium. Hľadáme nový jazyk na vyjadrenie starých tajomstiev. Sme súčasní ľudia. Čítame súčasnú literatúru, pozeráme súčasné filmy, počúvame súčasnú hudbu, v rozmanitých profesiách riešime súčasné problémy. Čelíme aktuálnym výzvam. S tým, čo je aktuálne, prichádzame k tomu, čo je nadčasové. Evanjeliu kladieme dnešné otázky a a hľadáme odpoveď.

Evanjelium nám bolo dané. Ochutnali sme v ňom slová večného života. Jeho mocou sme boli zmenení. Nevymýšľame si ho, prijali sme ho od Krista a jeho apoštolov ako Božie zjavenie, pritieklo k nám historickým riečiskom cirkvi.“

Bibliu prijímame ako kánon - mierku našej viery. Ňou meriame naše myšlienky, skúsenosti, duchovné či psychologické zážitky, zámery, hodnoty i ciele. Hľadáme v nej „ducha, ktorý oživuje“, nie „literu ktorá zabíja."

Starokresťanské vyznania viery považujeme za kľúč k jej výkladu: V paradoxe Svätej Trojice a v tajomstve Kristovho vtelenia vidíme základy kresťanského myslenia a viery. V ich svetle sa učíme rozumieť našej súčasnosti.