holubica.png

Termíny pripravovaných akcií

    Výročné členské zhromaždenie, 18. 3. 2018

 • Duchovné cvičenia

  23. - 27. 5. 2018, Levoča
  2. - 9. 9. 2018, Levoča - odporúčame pre ľudí, ktorí už majú skúsenosť s pobytom v tichu
  24. - 28. 10. 2018, Marianka

 • X-lógia hľadania výšin

  1. - 3. 6. 2018, Poľské Tatry
  28. - 30. 9. 2018

 • Celocirkevné akcie - viac na www.cb.sk

          Konferencia Máme čo zvestovať, 5. - 7. 4. 2018, hotel Satel Poprad - viac na www.mcz.cb.sk
          Konferencia pracovníkov s deťmi, 20. - 22. 4. 2018, Bardejov - viac na www.uniadm.sk