holubica.png


Aktuality

Nedeľné bohoslužby

Bohoslužby Zboru CB Bratislava na Cukrovej 4
17. 12. 2017 o 10.00 hod.: 3. adventná nedeľa:
Nunc Dimittis. Chválospev Simeona - Marek Markuš
Bohoslužby sú simultánne tlmočené do anglického jazyka.

Rodičia s malými deťmi môžu bohoslužby sledovať z priestoru na 1. poschodí.

Bohoslužby Zboru CB Kaplnka v priestoroch A4 v budove YMCA na Karpatskej 2
17. 12. 2017 o 10.00 hod.
: 3. adventná nedeľa: Trpezlivosť. Svet instantného šťastia - Daniel Pastirčák

Bohoslužby CB Sv. Jur, v priestoroch AI Nova na Prostrednej 47
17. 12. 2017 o 10.00 hod.: 3. adventná nedeľa: Máme čakať iného? Samaritánka a Mesiáš osobný
- Milan Mitana


Ďalšie stretnutia

Pondelok 11. 12. o 18.45 - Stretnutie pri speve a duchovných piesňach
Utorok 12. 12. o 18.00
- Biblická hodina pre ženy
Streda 13. 12. o 14.00 - Rozhovory pri čaji – stretnutie seniorov
Streda 13. 12. o 19.00 Vianočný benefičný koncert nadácie Integra "Dajme deťom hlas". Vstup voľný, prosíme však, aby ste sa zaregistrovali na stránke www.integra.sk
Štvrtok 14. 12. od 9.00 do 12.00 - Klub Slniečko pre malé deti
Piatok 15. 12. o 17.00 -
Klub do:Rast


Nedeľa 17. 12. okrem bohoslužieb
9.00 - Modlitebné stretnutie
10.00 - Stretnutie predškolákov. Stretnutie školákov NEBUDE.
po bohoslužbách - Obed a pečenie medovníkov - pre školákov a ich rodičov.

17.00
- Integrované bohoslužby - v Betánii Senec
18.00 - Nedeľné večerné zhromaždenie

Bohoslužby na Vianoce

Nedeľa 24. 12. o 10.00 - 4. advent a Štedrý deň: Gloria in excelsis Deo. Chválospev anjelov - Jozef Kerekréty
Pondelok 25. 12. o 10.00 - 1. sviatok vianočný: Prijať a dať
- Daniel Pastirčák
Utorok 26. 12. o 10.00 - 2. sviatok vianočný: Štefan a jeho protivníci
- Vlado Šimo

Stretnutia sa konajú  v priestoroch Zboru CB Bratislava na Cukrovej 4, ak nie je uvedené inak.

Viac informácií nájdete v Informačnom liste

Pohľad naspäť

Nedeľa 24. 9. 2017  - Slávnosť 40. výročia posviacky modlitebne

Piatok 9. 6. 2017 - Noc kostolov na Cukrovej

Piatok 10. 6. 2016 Noc kostolov - nahrávky a ďalšie materiály.

Fotky a ďalšie ukážky nájdete na facebooku.

Nájdete nás aj na Facebooku:

Web stránka Zboru Kaplnka:
www.cbkaplnka.sk

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dátum

Čas

Miesto

Cirkev

Otče náš,...

11. 1.

nedeľa

17.00

Námestie SNP 4

Reformovaná kresťanská cirkev

...ktorý si v nebesiach

12. 1.

pondelok

19.00

Sch. Trnavského 2

Evanjelická cirkev a.v.
(sobášna sieň)
Posväť sa meno Tvoje

13. 1.

utorok

19.00

Pri Šajbách 1

Kresťanské zbory

Príď kráľovstvo Tvoje

14. 1.

streda

19.00

Cukrová 4

Cirkev bratská

Buď vôľa Tvoja

15. 1.

štvrtok

19.00

Palisády 27 A

Bratská jednota baptistov

Chlieb náš každodenný

16.1.

piatok

19.00

Cablkova 3

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Odpusť nám naše viny

17. 1.

sobota

19.00

Panenská 10

Evanjelická cirkev metodistická

Neuveď nás do pokušenia

18. 1.

nedeľa

17.00

Legionárska 2

Evanjelická cirkev a.v. – nový kostol

Zbav nás zlého