Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

v nedeľu 24. 3. 2019 o 10.00 hod. na tému Ak je muž Pánom ženy, kto je žena?
V rámci cyklu Ako žiť v post-súčasnej dobe.

Homília/kázeň Daniel Pastirčák

 

 

 

Aktuality

Jarná víkendovka Do:rast

Srdečne vás pozývame na dorastovú víkendovku, ktorá sa uskutoční 12.-14.4.2019 v Modre-Harmónii v hoteli Berea.

Čítať ďalej...

Nedeľné bohoslužby

Pozývame na nedeľné bohoslužby

Čítať ďalej...

Čo nás čaká najbližší týždeň?

Prehľad stretnutí do 24 3. 2019

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa