Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Na základe aktuálnych opatrení bohoslužby v kostole nie sú.

Ak sa budeme môcť znova stretnúť v kostole, stále budeme dodržiavať tieto opatrenia:

·       Každý musí mať po celý čas rúško alebo iné prekrytie úst a nosa.

·       Pri dverách vám namiesto podania ruky poskytneme dezinfekčný prostriedok.

-    Medzi jednotlivými osobami (alebo rodinami zo spoločnej domácnosti) sa pri sedení v laviciach odporúča nechať 1 miesto voľné.

-       Po bohoslužbách je potrebné dbať na udržiavanie 2m odstupov.

Ďakujeme!

 

 

10. 3. 2020
Milí priatelia, bratia a sestry, návštevníci bohoslužieb a stretnutí,

V zmysle pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva, samospráv mesta a mestských častí aj pokynov Rady CB v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby sa epidémia nešírila:

Prosíme všetkých, ktorí sú chorí, alebo majú akékoľvek príznaky choroby alebo podozrenie na chorobu, aby ostávali doma a nevystavovali seba a druhých riziku šírenia nákazy. V prípade starších ľudí nad 70 rokov prosíme ich príbuzných a blízkych, aby vhodným spôsobom špeciálne monitorovali situáciu a ich zdravotný stav a poskytli im potrebné informácie.

Prosíme všetkých, ktorí boli v poslednom čase v rizikových oblastiach, aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu, obmedzili kontakty a zostávali doma.

Počas ďalších bohoslužieb pristúpime k týmto opatreniam:

     Pri privítaní a osobných stretnutiach odporúčame obmedziť podávanie rúk či iný fyzický kontakt.

        Večera Pánova bude vysluhovaná iba použitím kalíškov a hygienickým podávaním chleba.

    Pozastavujeme podávanie občerstvenia po bohoslužbách.

    Nabádame všetkých k dôkladnému dodržiavaniu hygienických opatrení – umývanie rúk, prikrývanie nosa a úst pri kašli a kýchaní a pod.

Ďakujeme za pochopenie a pozývame Vás k modlitbám aj za túto situáciu.
Staršovstvo zboru

 

 

Aktuality

MIMORIADNA ZBIERKA

Staršovstvo zboru vyhlásilo na október 2020 mimoriadnu zbierku

Čítať ďalej...

INÉ STRETNUTIA

v októbri 2020

Čítať ďalej...

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

v nedeľu 25. 10. 2020:

Čítať ďalej...

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

od 15.10.2020

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa