Najnovšia kázeň

Najnovšia kázeň

Čo sa deje na Cukrovej

Aktualizácia 24. 3. 2020, 19.00 hod.


Milí priatelia, bratia a sestry, návštevníci bohoslužieb a stretnutí,

V zmysle pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva, samospráv mesta a mestských častí aj pokynov Rady CB v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 chceme zodpovedne prispievať k tomu, aby sa epidémia nešírila:

Prosíme všetkých, ktorí sú chorí, alebo majú akékoľvek príznaky choroby alebo podozrenie na chorobu, aby ostávali doma a nevystavovali seba a druhých riziku šírenia nákazy. V prípade starších ľudí nad 70 rokov prosíme ich príbuzných a blízkych, aby vhodným spôsobom špeciálne monitorovali situáciu a ich zdravotný stav a poskytli im potrebné informácie.

Prosíme všetkých, ktorí boli v poslednom čase v rizikových oblastiach, aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu, obmedzili kontakty a zostávali doma.

Nedeľné bohoslužby, zborové stretnutia a aktivity sú ZRUŠENÉ DO ODVOLANIA!


Počas ďalších bohoslužieb pristúpime k týmto opatreniam:

     Pri privítaní a osobných stretnutiach odporúčame obmedziť podávanie rúk či iný fyzický kontakt.

        Večera Pánova bude vysluhovaná iba použitím kalíškov a hygienickým podávaním chleba.

    Pozastavujeme podávanie občerstvenia po bohoslužbách.

    Nabádame všetkých k dôkladnému dodržiavaniu hygienických opatrení – umývanie rúk, prikrývanie nosa a úst pri kašli a kýchaní a pod.

Prosíme, aby ste tieto informácie sprostredkovali aj ostatným vo Vašom okolí, ktorí nesledujú internet.

 

Ďakujeme za pochopenie a pozývame Vás k modlitbám aj za túto situáciu.
Staršovstvo zboru

10. 3. 2020

 

Aktuality

Aktuálne informácie

na obdobie od 31. 3. 2020

Čítať ďalej...

Nedeľné bohoslužby

od 5. 4. každú nedeľu na facebooku

Čítať ďalej...

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Prosíme, venujte pozornosť týmto aktualizovaným pokynom:

Čítať ďalej...

Partneri

CB Kaplnka

Cirkev bratská

CB Svätý Jur

Cirkev bratská

Betánia

Diakonické združenie

Kvapôčky

Detský spevácky zbor

Narnia

Cirkevná základná škola

Bilgym

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa